SPORT

Natural Arctic Oil voor sporters

Topsporters hebben hoog perceptueel cognitieve vaardigheden, ze moeten het spel kunnen lezen en tijdig kunnen anticiperen in elke situatie. Daarvoor dienen ze over goede visuele en cognitieve vaardigheden te beschikken en op het zelfde moment sensomotorische vaardigheden in kunnen zetten. Om al deze vaardigheden zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren moet een sporter zolang mogelijk in de “zone” zijn, ook wel de flow status genoemd.

In staat zijn geconcentreerd te blijven wat er ook gebeurt en in staat zijn zo lang mogelijk in de “zone” te blijven zijn bepalende factoren om de beste wedstrijd te kunnen spelen. Het optimaliseren van je neuro-chemische balans speelt hierbij een cruciale rol.

Perceptie van Tijd

In alle sporten kun je het verschil maken als je het spel kunt lezen en situaties sneller kunt overzien dan je tegenstander en daardoor sneller kunt beslissen wat te doen. De manier waarop we tijd ervaren is afhankelijk van ons metabolisme in ons lichaam en de hersenen. Hoe sneller onze zenuwcellen sensorische informatie verwerken en hoe sneller ons brein kan anticiperen en dus beslissingen kan nemen, hoe langzamer de tijd lijkt te gaan en hoe sneller we kunnen handelen. Het is belangrijker hoe we de tijd ervaren dan dat we ons op fysieke tijd richten. Veel winst is te behalen als we situaties sneller kunnen overzien zodat we meer tijd hebben om te bepalen wat te doen.

Interessant is te weten dat in zowel onze hedendaagse voeding als de meeste supplementen de meest belangrijke voedingstof om deze processen uit te voeren ontbreekt, namelijk de essentiële omega-3 vetzuren en met name DHA.

De 4 Elementen van Sport

Fysieke, technische, tactische en mentale vaardigheden worden beschouwd als de vier elementen in elke sport. Aan het mentale aspect wordt gewoonlijk minder aandacht besteed terwijl het fundamenteel is voor de drie andere aspecten. Gezien het feit dat het tempo van het spel de afgelopen decennia aanzienlijk is toegenomen zijn mentale vaardigheden – oftewel perceptueel cognitieve vaardigheden – belangrijker geworden dan ooit. Het optimaliseren van deze vaardigheden zal niet alleen de mentale vaardigheden verbeteren, maar ook fysieke, technische en tactische prestaties zullen beter tot zijn recht komen.

Hersenschudding en hersenschade

In topsport zijn blessures steeds meer onderdeel van de sport geworden, wat maakt dat er veel aandacht is om optimaal fit te zijn en risico’s te verkleinen, maar we vergeten vaak hoe kwetsbaar het brein is geworden. De snelheid en intensiteit is verhoogd over de laatste decenia wat zorgt dat ons brein meer en sneller informatie moet verwerken en tegelijkertijd is er een tekort aan omega-3 DHA in ons dieet ontstaan, wat zorgt dat het brein minder goed en minder snel functioneert en bivendien minder weerbaar is tegen deze veranderingen en tegen letsel.

Veel onderzoeken tonen het belang aan van omega-3 DHA vetzuren, met name in de hersenen, ogen en het centrale zenuwstelsel. Van alle omega-3 vetzuren in de hersenen bestaat 97% uit DHA en in de ogen voor 93%, wat maakt dat DHA cruciaal is om de hersenen niet alleen optimaal te laten functioneren, maar ook te beschermen en weerbaar te maken tegen letsel. Dit essentiële vetzuur is nodig voor herstel van fysieke en neurologische schade en speelt tevens een belangrijke rol bij visuele scherpte om botsingen beter te kunnen voorkomen.

Snellere reactietijd

+ Lees meer

Omega-3 vetzuren, in het bijzonder DHA, zijn integrale bouwstenen van zenuwvezels, vooral van de synapsen waar DHA in hogere concentraties aanwezig is. Er is aangetoond dat verhoging van de inname van omega-3 vetzuren de reactietijd drastisch verbetert, vooral in complexe en sterk dynamische omgevingen.

Versnelt herstel

+ Lees meer

Elke vorm van intensieve training veroorzaakt eiwitschade in de spieren. De hersteltijd is gebaseerd op de tijd die het kost de schade te herstellen en nieuwe spiereiwitten aan te maken. Het is aangetoond dat omega-3 vetzuren de snelheid van spiereiwitsynthese kunnen verhogen en dus de hersteltijden kunnen verkorten.

Verhoogde zuurstofoverdracht

+ Lees meer

Rode bloedcellen kunnen alleen zuurstof naar het spierweefsel overbrengen als ze door de capillaire barrière van het spierweefsel kunnen. De diameter van het capillair is eigenlijk kleiner dan de diameter van de rode bloedcel, dus hoe beter de vervormbaarheid van de rode bloedcel, hoe sneller zuurstof kan worden overgebracht naar de spiercel. Omega-3 vetzuren, DHA in het bijzonder, verbeteren de flexibiliteit van de cellen. Door hogere innames van zuurstof, kan de spier meer ATP aanmaken om het samentrekken en dus de spierfunctie te ondersteunen.

Het vergroten van de vervormbaarheid van de rode bloedcel door verhoogde omega-3-inname is een gezonde manier om zuurstofoverdracht te verbeteren voor elke sporter.

Een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de maximale zuurstofoverdracht (VO2 Max) is de grootte van het capillair. Omega-3-vetzuren kunnen de vaatverwijding van het capillaire bed vergroten zodat de bloedstroom wordt vereenvoudigd en de zuurstofoverdracht wordt verhoogd.

Verlagen van ontstekingen

+ Lees meer

Intens trainen zorgt voor spierbeschadiging wat ontstekingen veroorzaakt. De meest extreme oorzaak is vertraagde spierpijn (Delayed Onset Muscle Soreness), die enkele dagen (zo niet langer) kan duren voordat de ontsteking afneemt. Het verhogen van de inname van omega-3-vetzuren zal niet alleen de impact van vertraagde spierpijn verminderen, maar ook de hersteltijden aanzienlijk verlagen. Een hoogwaardig goed product kan door inspanning veroorzaakte spierschade verminderen.

VERHOGEN ANTI-OXIDANTEN LEVELS

+ Lees meer

Omega-3 vetzuren kunnen ook de niveaus van anti-oxidatieve enzymen in het bloed en de spieren te verhogen. Deze anti-oxidante enzymen zijn uitzonderlijk krachtig in het verminderen van de overmatige vorming van vrije radicalen die vrijkomen tijdens intensieve training.

Verbeteren ATP Productie

+ Lees meer

Je kunt grotere hoeveelheden ATP aanmaken vanuit vetten dan uit glucose. Het enige probleem is dat het vetzuur door het spiermembraan moet worden getransporteerd, zodat het door de mitochondriën kan worden geoxideerd. Dit proces wordt versneld door de aanwezigheid van vetzuurtransporteiwitten die speciaal voor dit proces zijn ontworpen. De hogere inname van omega-3-vetzuren activeert de genen die voor hogere niveaus van deze vetzuurtransporteiwitten zorgen met als gevolg een grotere ATP-productie.

Optimale energiehuishouding

+ Read more

De sleutel in energieverbruik is metabolische flexibiliteit. Dit houdt in dat vetzuren en glucose beide met dezelfde efficiëntie kunnen worden gebruiken om ATP te genereren. Omega-3 vetzuren activeren de gentranscriptiefactor die er voor zorgt dat de atleet optimaal energie verbruik heeft om de grootst mogelijke aanmaak van ATP met de minste hoeveelheid calorieën te bewerkstelligen. Dit is met name van belang voor duursport wanneer de anaërobe fase zelden wordt bereikt gedurende een langere periode. Tijdens de anaërobe fase schakelen de spieren over naar vetverbranding voor het genereren van ATP en dus wordt glucose behouden voor de keren dat de sporter de anaërobe drempel overschrijdt.

Goedgekeurd voor Sport

Elke productie run van AHS Natural Arctic Oil wordt getest door LGC Lab UK in overeenstemming met de WADA-richtlijnen. Het product is vrij van verboden stoffen en daarom veilig te gebruiken voor topsporters.